Desperata återupplivningsförsök … [edit 150426]

Är det inte dags att låta bli återupplivningsförsöken? Det är bara bortkastad tid och slöseri med resurser …!!!

Detta är bara ett av de antal lönlösa återupplivningsförsök, som genomförs för att försöka få liv i klimathotsmyten, men liket har sedan länge dött och börjat att ruttna! Bortkastad tid och pengar m.a.o. … (Vi ser ju hur allt mer desperata idéer väcks för att hålla bedrägeriet vid liv! Dvs halmstrån …)

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article20646609.ab

Vad man mäter för temperaturer idag har ingen större betydelse, om man inte är intresserad av helheten! Om vi fortfarande inte är uppe i de temperaturnivåer som fanns under bl.a. den romerska värmeperioden och framför allt den medeltida, så faller alla förfalskade argument platt! Intressant att de fortfarande vrångt håller fast vid att det inte skulle ha funnits varmare perioder tidigare, när det sedan ett bra tag tillbaka har dykt upp fynd som tidigare varit begrava under snö. T.ex. den medeltida bebyggelsen på Grönland och de gamla träden som har legat begravda i gammal snö och is, uppe i norra delarna av Fennoskandia … Områden som det inte har varit gynnsamt för växter, på mycket lång tid.

Än en gång, så är det en allt för självsäker meteorolog som uttalar sig! (Martin Hedberg) Detta trots att berörd yrkeskategori inte klarar av att förutspå vädret längre fram i tiden än ca 5 dagar, med tillräcklig bra sannorlikhet. (Någon som kommer ihåg när SMHI försökte sig på 10 dygnsprognoser i tv, men snabbt fick lägga ner projektet, då de lika gärna kunde ha kastat tärning för det väder som skulle bli dag 6-10 … Man har idag inte lyckats att förbättra kunskaperna speciellt mycket, sedan man började med fem-dygnsprognoser …) Anledningen till att man inte kan lita på en meteorolog, som uttalar sig säkert om hur klimatet kommer att se ut om 50-100-200 år eller längre fram i tiden, är att klimat är väder – över större område – över längre tid. Om de skulle klara av att förutspå klimatets utveckling, så skall de kunna ta fram hållbara väderprognoser över längre tidsperioder och det fixar de inte …! [edit] Ett annat perspektiv är att om klimatet vädret är extremt komplext (vilket förklarar just varför de inte klarar av att generera tillförlitliga prognoser längre fram i tiden än fem dygn), så är klimatet som följd ännu mer komplext …
[/edit]

Man måste dessutom vara klar över att de mätserier som klimathotsrörelsen nyttjar, så tidigare år är temperaturdatan nerjusterad, medan senare tids är uppjusterad och har ojusterade artificiella (onaturliga) förhöjningar (flygplatser, urbana miljöer …).

I all vetenskap och statistik måste helheten alltid beaktas! Eftersom klimatet på jorden har existerat en bit över tre miljarder år, så är det den tidslängden som gäller och inte som allmänt ifrån industrialismens början. Eftersom det bekräftat har existerat ett antal istider på jorden och med mellanistider där emellan (där vi befinner oss i en nu), så har det för varje ny mellanistid existerat en ”global uppvärmning”! Vid den senast föregående globala uppvärmningen, så befann människoarten fortfarande i ett utvecklingsskede i form av jägare och samlare. Människan började inte utvecklas på allvar förrän man började att bosätta sig för ca 5-8000 år sedan. Vem/vilka orsakade då tidigare globala uppvärmningar, om man följer samma ”logik”/retorik som klimathotsrörelsen??? Någon/-ra måste det vara! Om man nyttjar samma längd på det tidsfönster de studerar, fast vid en tidpunkt när en istid är nära ”full blomning”, vad får man för resultat av analyserna då …? [ret.]

Längden på en mellanistid har varierat historiskt mellan ca 10 000 och 15 000 år. Det har nu gått ca 12 000 år sedan den senaste istiden. Om då den kortast uppmätta istiden varit ca 100 000, vad är då normaltillståndet? Kall istid eller varm mellanistid? [ret.] Om man tänker efter lite och det är inte svårt i sammanhanget, så startar den egentliga globala uppvärmningen vid varje tidpunkt där en istid är på gång att sluta. Annars skulle vi nu ha några kilometer med is ovanför våra huvuden …

Rekord? Var medveten om att i korrekta tidsperspektiv, så är ett år inte ens en miljarddel i sammanhanget! Är det då så mycket att gnälla över? Man har tydligen också glömt att 2014 var det år, sedan man började med att mäta temperaturer, som det sattes rekord i lägst antal ovädersystem! Även i styrka …

Människans utveckling är kortfattat en produkt av anpassningsförmågan till klimatet och den miljö man befinner sig i. Annars hade vi dött ut för länge sedan! Den förmågan är den exakta anledningen till att vi finner bosättningar i nära på alla klimatzoner på vår jord. Allt mellan arktiskt och ökenklimat! Klimathotsnissarna kan inte fuska bort en av människans viktigaste egenskaper, då den har varit en förutsättning för vår utveckling. En art som som saknar anpassningsförmåga är på förhand dömd att dö ut … Varför måste då ”alla” betala för något människan sysslat med under hela sin utveckling som art? Det är som att kräva betalt för att vi andas … Att då påstå att klimatet är en produkt av människan, är helt felaktigt då verkligheten är raka motsatsen pga nämnda förmåga! Vad som mer gör oss speciella som art, är att vi varit effektivast av alla arter har förvaltat denna förmåga … Skall vi då kasta in backen förhållandevis plötsligt? En art som utvecklas baklänges dör ut … Fortfarande gäller att ~99% av alla kända arter är utrotade pga bristande anpassningsförmåga (det var därför dinosaurierna försvann …) och då de flesta långt innan människan mätbart började att tära på sin omgivning. Miljöfrågor är en sak, klimatet ett annat och detta är uppenbart få inom miljörörelsen som känner till. Det märker vi t.o.m på de lågutbildade pseudogröna (eg. röda) som sitter i vår Riksdag och Regering …

Vad är det som gör att vissa fortfarande inte har fattat att de skulle ha lärt in ett antal saker inom matematik, NO och SO, när de gick i högstadiet??? Dvs den allmänbildning som alla i arbetsför ålder idag egentligen skall ha. Om någon dessutom ”fyllt på” kunskapsmässigt med 4T- eller Natur på gymnasienivå och t.o.m. ännu längre med tid på högskola eller universitet, så finns absolut inga som helst ursäkter …!

Annons
Detta inlägg publicerades i Klimatbluffen, Media. Bokmärk permalänken.

3 kommentarer till Desperata återupplivningsförsök … [edit 150426]

 1. Pingback: CO2 believers dreaming once again + reblogged article Claim: Global warming will affect your taste in music | Norah4you's Weblog

 2. Kjell Eriksson skriver:

  Ingen har förnekat att det har funnits tidigare värmeperioder. Det är hastigheten det handlar om, något som naturligtvis saknas i ditt pladder. Det är otäckt att isen på Grönland smälter. Ännu otäckare är att den sibiriska permafrosten smälter. Att permafrosten smälter är bevis nog för att det håller på att gå åt skogen.

  Att folk har måst lämna sina Söderhavsöar struntar ju du i, där bor väl enligt dig bara skitfolk, eller hur? Nästa ö, den som står på tur, är Vanuatu.

  ”Alla” skall betala, skriver du. Nej, inte nödvändigtvis, men DU skall betala. ”99% av alla kända djurarter har dött ut” skriver du. Frågan är hur någon har lyckats räkna ut det. Däremot har jag väntat länge, och väntar fortfarande, på att medelmåttor som tror sig vara intelligenta skall dö ut.kj

  Gilla

  • SasjaL skriver:

   Ok, det är flera saker du uppenbart har missat och har dessutom några argumentationsfel.

   Jag skrev ”vrångt håller fast” vilket inte är det samma som att förneka. I sammanhanget handlar det om att ignorera, då berörd fakta är penibel och motsägande för de argument som klimathotsrörelsen framfört till dags datum. Om alla rapporter (AR1-AR5) som (politiska) FN:s Klimatpanel har fått korrigeras pga uppenbara fel som inte går att ignoreras, borde det väcka en misstanke hos de flesta … Glöm inte de olika ”Climategate” i hur man har resonerat …

   Permafrost har kommit och gått ett antal gånger i historien, vilket är också något som klimathotsrörelsen ignorerat. En av de i sammanhanget kändaste grafer som existerar, är den iskärnerelaterade ifrån forskningsstationen Vostok på Antarktis.

   Iskärna från Vostok, Antarktis

   Den visar tydligt inte bara att vi har haft tidigare istidsperioder, utan även att både koldioxid (CO2) och metan [CH4] släpar efter i tid. Vi ser också att maxnivåerna varit högre för både direktföregående (~120 000 år sedan) och den som är två cykler tidigare (~310 000 år sedan), än vad det är idag. Eftersom jorden och dess klimat är i ständig förändring, bl.a. pga att avståndet mellan solen och jorden ständigt ökar, så kan ingen fullständigt konstatera något. Allt för få parametrar är kända för det! Kontinentaldriften och vattnets kretslopp har även stor betydelse! (Obs! Grundskolekunskaper …) Hastighet går inte heller att utläsa med precision, även om vissa försöker att påstå det! Vi har helt enkelt inte mätmetoder för det och att man ”drar växlar” på sådant som klassas som statistiskt brus …

   Observera att grafen är annorlunda presenterad än vad som är det normala med grafer med tidsaxel, då tid normalt löper från vänster till höger. Här är det tvärt om. Värt också att notera, är att berörd graf tidigare fanns på svenska Wikipedia i artikeln om berörd forskningsstationen, men är av ”okänd” orsak borttagen. Den finns dock med i den engelska version, där censur inte är lika enkel att bedriva … Denna graf och motsvarande för Grönland förnekas inte utav klimathotsrörelsen, men ignoreras hur den skall utläsas.

   Jag har nämnt det tidigare och det är väl värt att nämna det igen, att människor i gemen har mycket svårt med att förstå tidsperspektiv! Klimathotsrörelsen jobbar med tidsperioder som är att betrakta som en nysning i sammanhanget! Eftersom det är såpass korta perioder, så har det mycket stor betydelse över var tidsmässigt den placeras in. Det är är en klassisk politisk fint, som nyttjas när man vill lura allmänheten att tro något som egentligen inte är sant. Något man inser om man ser till helheten.

   ”Att folk har måst lämna sina Söderhavsöar struntar ju du i, där bor väl enligt dig bara skitfolk, eller hur? Nästa ö, den som står på tur, är Vanuatu.”

   • Här lägger du mer eller mindre ord i min mun och till dags datum har det inte existerat några genuina ”klimatflyktingar” och kommer inte heller att göra det inom överskådlig framtid (om inte någon av jordens supervulkaner ”tycker” annat) … Däremot finns det folk som inte beaktat verkligheten och t.ex. bosatt sig i översvämningsområden. (I praktiken självförvållat). Till ”klimatflyktingar” räknas inte heller alla de som tvingats flytta pga stora dammbyggen … (De är snarare ”politiska flyktingar”)

   ”Nästa ö …”

   • Avser du då den ursprungliga bluffen med Maldiverna, där berörd president och Al Gore körde en snyfthistoria om att öarna höll på att skjunka? Vad som inte framgick i svensk media i fallet, var att en av världens mest ansedda oceanologer, Nils Axel Mörner (svensk) gav omgående mothugg, åkte ner och påvisade att raka motsatt händels pågick. Detta beroende att korallöar, som det är frågan om, växer med tiden. Han kunde rätt enkelt peka på de avlagringar som alltid syns i någon grad när vattennivåer relativt sjunker. I sammanhanget ”glöms” ”Archimedes princip” allt för ofta bort … Vanuatu är däremot en vulkanö. Vulkanöar eroderar både pga vind och vatten. (”Inget nytt under solen” …)

   Beträffande stigande havsnivåer, så skall man ta detta med en nypa salt, då man anger förväntade årliga ökningar i millimeter. Bl.a i Stilla Havet, där Vanuatu ligger, sker nivåskillnader dagligen i storleksordningen 30 meter … Man måste dessutom vara medveten om att vatten aldrig håller samma nivå, oavsett plats på jorden. (Mindre artificiella bassänger undantaget, där påverkande krafter är för små, utöver de artificiella)

   ”Frågan är hur någon har lyckats räkna ut det.”

   beträffande hur jag fick fram ”99%”. Det har inget med att ”lyckats” att räkna ut, utan det är bevisligen via av forskare upphittade artfynd som de ”lyckats” att räkna ut det. Det här är något som man bör ha fått med sig på högstadienivå! Den involverade matematiken är inte mer avancerad än att den håller mellanstadienivå …

   ”Däremot har jag väntat länge, och väntar fortfarande, på att medelmåttor som tror sig vara intelligenta skall dö ut.”

   • Fortsätt att vänta du, då allt fler har insett bluffen och har vänt sig emot den i stället. Här tryter argumenten uppenbart (och en destruktiv vänsterideologi kan anas)! Det hela handlar om att förvalta den kunskap vi skall ha fått, främst via tiden vi tillbringade i skolan! (= allmänbildning) Nu har inte alla haft turen att ha haft engagerade lärare, än tillräckligt kunniga i ämnet de försökt att lära ut. Vad menar jag med detta? Jo, jag har haft turen att ha under min hela skolgång (1972-1985) haft engagerade lärare i tekniska och naturorienterade ämnen (med ett undantag i gymnasiet). Något som tyvärr saknades i de flesta andra ämnena under högstadie- och gymnasieperioden (4T, 1981-1985). Jag fick även vid tillfälle under gymnasietiden erfarenhet av vikarier, som inte kunde mycket mer i berört ämne än klassen och hade enbart ”fördel” genom att ha läst igenom berörd skolbok i ämnet. Denna kunskapsbrist märktes tydligt, när frågor gavs av klassen till vikarien …

   Jag hade dessutom en förälder med direkt erfarenhet ifrån Andra Världskriget, som tidigt reagerade på klimathotsrörelsens argument, då de påminde om den propaganda denne träffade på under 1930-40-talen. Denne kom till Sverige som krigsbarn och fick sin sjuåriga skolgång till största del i Sverige. Sen att det hela tiden funnits en stor dos med vetgirighet, har inte varit till dennes nackdel. Något jag har ärvt.

   Under min skolgång, något som jag nämnt både här och i kommentarer på andra bloggar, så fick jag även lära mig att se samband mellan de olika typer av kunskap som gavs under min skolperiod. I gymnasiet blev vi direkt uppmanade att ifrågasätta det våra lärare förmedlade (teknik- och naturorienterad ämnen). Nämnd förälder var den person som väckte mitt intresse inom klimatområde, då jag snabbt lade märke till forskningsmetodik som hade givit mig underkänt i ett antal ämnen på gymnasiet … Den kunskap och sätt att betrakta (analysera) information som jag har idag, tänker jag inte be om ursäkt om …! Däremot tycker jag att det är tråkigt att alla inte fått samma möjligheter i skolan. Något som har försämrats via Olof Palmes och Göran Perssons destruktiva beteenden som skolminister respektive …

   Gilla

Åsikt:

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s