Universitetskurser i politisk humbug …

kau_2011_rgb_jpg_16076Karlstads Universitet erbjuder ett antal kurser inom politik. Dock presenteras de som ”vetenskap”. Är de det? Nix, de uppfyller inte kraven för att klassas som vetenskap pga ensidighet och faktoider.

kaufranluften

[Karlstads Universitet med del av stadsdelen Kronoparken i Karlstad, med Vänern i bakgrunden. Foto: KAU/Bergslagsbild AB]

www.kau.se/utbildning/kurser/amne/AM1054

Kommer inte att nämna mycket om ovan, mer än att nästan allt innehåll utgår ifrån kvinnans perspektiv. Mannens då? Vetenskap studerar i alla riktningar! (Läs Toklandets och Tanja Bergkvists ypperliga bloggar i ämnet.)

www.kau.se/utbildning/sok?f=Klimat

Det blir ganska skrattretande att läsa följande (eller ska man gråta över bristen på kunnande?):

www.kau.se/om-universitetet/aktuellt/nyheter/artiklar/13103

Där ställs bl.a. frågan ”Hur kan vi anpassa oss till ett förändrat klimat?
– Enkelt, vi gör som vi alltid har gjort, dvs anpassar oss eftersom klimatet har alltid har förändrat sig så länge det har existerat. Det krävs inga universitetsutbildningar för att lista ut det, då det räcker med att ha lärt sig det man skall på högstadiet inom matematik-, NO- och SO-ämnena … En snabbtitt på människans utveckling gör även gällande att vi är experter på att anpassa oss till vår omgivning. På denna jord har vi folk som lever i alla typer av områden, dvs allt mellan sträng arktisk kyla och heta ökenklimat. Om vi inte kunde anpassa oss, så skulle vi ha dött ut som art redan långt innan vi skapade samhällen …

karma[Foto taget på toalett vid okänd klimatforskningsinstitut …]

Att då förneka en av många egenskaper som utmärker vår art och som finns även hos alla andra existerande arter, är som gråta över spilld mjölk, som ännu inte är spilld … Gråta över utebliven vinst, utan att ha satsat något. Ni förstår tankegången. Ja, det är t.o.m. som att ge upp, … nästan. Det hela handlar om pengar och makt. FN strävar efter globalt styre och den underordnade Klimatpanelen (IPCC) är ett av flera verktyg (den centrala odemokratiska/icke folkvalda delen av EU en annan …). Till detta är ett antal korrumperade politiker och ”forskare” kopplade. Budskapet är och förblir politiskt och kan sammanfattas med ”Ge oss era pengar! Vi vet vad som är bäst för er …”. Sen att klimathotsrörelsen som oftast agerar som en religiös kult, där smutskastning av oliktänkande via invektiv, t.o.m. hot är ”vardagsmat”. Även centrala krav om yttrandeförbud för opponenter. Det har absolut inget med vetenskap att göra! (Det påminner mer om verksamheten inom de radikala antidemokratiska delar av en känd världsreligion, som stora delar inom svensk politik och media ser upp till … Alla nämnda på den politiska vänsterkanten, lika barn leka bäst …)

Man kan kan ställa sig frågan om varför FN:s Klimatpanels verksamhet inte ingår i FN:s Meteorologiska Världsorganisation (WMO). Något som borde vara naturligt, då klimat är väder över större område över längre tid! Svaret är enklare än vad man kan tro! WMO vet att en dag brister klimathotsbubblan och då vill man inte vara i den direkta blickpunkten och ta ansvaret för berörd verksamhet. Att säga att det brister kanske inte är helt representativt, då det är mer frågan om en rejäl pyspunka. Att den globala uppvärmningen stannade av något år innan millennieskiftet samtidigt som koldioxid och ”växthusgaser” fortsatt ökar i atmosfären, bekymrar inte klimathotsrörelsen. Man fortsätter med sin propaganda och hoppas att allmänheten litar på dem. Vet man hur man får tag på information och vet hur man analyserar den, så är det inte svårt att inse falsariet. Detta har så hänt runt hela världen och i vissa länder har man tröttnat på bluffen (Australien) och stoppat berörda skatter samt annat relaterat som är destruktivt för samhället, medan andra (Tjeckien) aldrig hoppade på det ekonomiska blufftåget. Där är politikerna mer seriösa och värnar om sin befolkning! Här i Sverige fick vi bluffskatten höjd vid nyår … Kan bero på Reinfelds fjäskande för FN, där han söker anställning (från ett bidragsjobb till ett annat …) Han som officiellt innan valet 2006 var motståndare till klimatbluffen …

karma2[Jag visste inte bättre och blev övertalad till att tro på klimathotet! Missade reella problem som följd …]

Det finns flera problem involverade för klimathotrörelsen, bl.a. att koldioxidens effekt på klimatet är klart omstritt, även om de själva påstår att det råder konsensus (97%-syndromet). Att hävda sk. konsensus inom vetenskap fungerar inte, då det är något extremt ovanligt. Det är snarare politiskt begrepp. Man har dessutom förnekat att det vatten som finns i atmosfären har någon större inverkan. Det innebär bl.a att man inte förstått alt. förnekar vattnets och kolets kretslopp.

Fler problem: ”Den senaste tidens extremväder i Sverige och andra delar av världen väcker en rad frågor. Är väderhändelser som skyfall, översvämningar, värmeböljor, skogsbränder och torka orsakade av en pågående klimatförändring? Och hur förberedda och anpassade är vi för extremväder?
– 2014 går till historien som ett av de år då minst ”extrema” vädersystem har existerat världen runt! Under detta år har även ett stort antal köldrekord satts. Man skall vara medveten om att när det pratas om ”rekord” som avser man i modern tid. Vad som hänt historiskt sedan jorden skapades ignoreras … Man skall dessutom vara ytterst medveten om att både rapporteringsgraden över tid ökat och att folk har bosatt sig i större grad i riskområden med större materiella tillgångar. Då blir det naturligt större konsekvenser när stora vädersystem passerar! Ett faktum man medvetet undviker … Som jag skrev ovan, ”klimat är väder …”, men väder är inte klimat! Man blandar medvetet alltså äpplen och päron …

Att berätta sanningen och få någon att gråta, är bättre än att berätta en lögn och få någon att le …

Paulo Coelho

Är man så naiva på ett (flera) lärosäte (-n) på högre nivå, att man inte inser att folk kan få tag på verifierbar information via andra vägar än traditionell svensk media??? Via både iskärnor (Grönland och Antarktis) och geologiska prover, vet vi att det har funnits åtskilliga istider genom jordens historia. Det är alltså en cyklisk händelse som återupprepar sig. Mellan två istider har det funnits mellanistider, dvs en period där vi befinner oss nu. Det innebär att efter varje avslutad istid blir det alltid varmare. Ponera att människan är ”ansvarig” för befintlig värmeperiod. Vem/vilka var ansvariga för föregående?

Här brister det hos klimathotsrörelsen som inom flera områden, så hjälp finns internt på universitetet där man jobbar med logik, t.ex. inom matematiken. Med högstadiekunskaper kan man räkna ut att människan är en ”produkt” av klimatförändringarna och inte tvärt om! Vi har alltså dragit nytta av att klimatet blivit varmare. Befintlig uppvärmning startade inte heller vid industrialismens början som man försöker påskina, utan redan för ca 10-12 tusen år sedan när senaste istid ”slutade”. Därefter blev det logiskt varmare … Om tidigare mellanistider funnits vara ca 10-15 tusen år långa och den befintliga började för ca 10-12 tusen år sedan, vad drar man för slutsatser vad det??? Istider har tidigare varit minst 100000 år långa …

Vad man även ”glömmer” inom klimathotsrörelsen, är att värme gynnar liv och kyla missgynnar det samma. Vi vet att de senaste rekordvintrarna på de Brittiska öarna orsakat ”rekordstora” antal dödsfall av människor pga kyla, inte värme. De som tyvärr dött är mestadels äldre med svåra ekonomiska förhållanden, som samtidigt tvingats vara med och finansiera ”åtgärder” mot den globala uppvärmningen, som vi inte sett något alls utav på denna sida av millennieskiftet …

Kau

[Senaste tillbyggnaden, ”Teknikhuset”, som byggdes där tidigare en multiidrottshall fanns. Uppvärmningskostnader vintertid …?] [Foto:KAU/Hans M Karlsson]

Några enkla svar finns inte.
– Både rätt och fel! ”Rätt”, så är de är inte heller i närheten av så enkla som klimathotsrörelsen påstår … Till dags datum har ingen levererat några hållbara argument för hur klimatet fungerar! I princip, deras ”datormodeller” suger! (Skräp in, skräp ut … fråga de som jobbar med ADB och annat inom datorteknologi på universitetet, de vet …) Det är helt enkelt för komplext med dagens tillgängliga kunskaper. Berörd rörelse kan naturligtvis inte erkänna detta, då det vore det i praktiken ett erkännande att man bränt mängder av pengar till ingen nytta, vilket de har. ”Klimatåtgärder” som man hänvisar till, existerar inte då ingen kan påvisa några effekter av några. Berörda pengar går till annat … I.o.m. klimatets kaotiska natur, har kaos-teoremet föreslagits, men detta förstår man sig inte på eller så kommer det att fullständigt rasera deras agenda … Även här finns kunskap inom universitetets väggar, då man utbildar inom området kaos – Annars kan be andra universitet om hjälp, t.ex. Uppsalas, där man utbildar inom ämnet – Dynamiska system och kaos.

”Fel”, genom att man kan förhindra många problem genom att inte exploatera/bosätta utsatta områden eller andra direkt olämpliga områden, som t.ex. torrlagda floder, deltan och andra vattendrag, där det historiskt funnits mycket vatten. Förr eller senare kommer det att finnas rikligt med vatten i samma område. (”Som man bäddar får man ligga!”) Då duger det inte att gråta som ett bortskämt litet barn …

Risker som behöver förebyggas genom anpassningar i samhället – idag och i framtiden.
– Åter igen, det har vi gjort i alla tider! Att överdramatisera något som pågått i alla tider och kalla det för nytt samt kräva pengar för det, är bara bedrägeri … Skäms!

Profil_gruppen2_1

[Centrum för klimat och säkerhet: ”Vi är ett nationellt kunskapscentrum på Karlstads universitet.” Jaså? Trots att ni rapar upp politiska faktoider om klimatet … Foto: KAU]

En intressant fråga är hur mycket dessa ”experter” egentligen kan? Om man på ”Centrum för klimat och säkerhet” saknar kunskaper, vilket bevisligen man nu gör eftersom man predikar klimathotsrörelsens trossatser, kan man ta ytterligare hjälp av andra områden inom universitetets väggar, utöver ovan nämnda. T.ex. där det undervisas i statistik , något som klimathotsrörelsen låtsas om att man kan, men som man bevisligen inte gör …

MaxHansson, KAUMax Hansson, utbildningskoordinator på Riskhantering, Centrum för klimat och säkerhet, Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap [Foto: Karlstads Universitet].
Detta inlägg publicerades i Ismer, Klimatbluffen, Naturvetenskap, Samhälle, Utbildning. Bokmärk permalänken.

En kommentar till Universitetskurser i politisk humbug …

 1. norah4you skriver:

  Det värsta är att ingen av de som sysslar med sk. klimatfrågor ens vet hur det går till att göra verkligt vetenskapliga vatten- och luftmätningar. Varken temperatur, kemisk eller biologisk provtagning. Värst av allt är att de förfalskat!!! verkliga mätvärden. Hade 1995 fått i uppgift att förmedla faktiskt uppmätta värden till Tema Vatten Linköping – svaret blev att det är enklare att interpolera och extrapolera våra nutida värden……… 🙂 😛
  Skit in Skit ut sa vi när jag blev systemprogrammerare 1971

  Vill för okunniga även påminna om att det är tillåtet vara dum, dumt att som klimatforskare bevisa det gång på gång….. Från Forskning och Framsteg: ”Vår rekonstruktion av vinter- och vårtemperaturens variationer över ett halvt årtusende visas i bild 1. Mätningarna efter 1860 är korrigerade för den artificiella uppvärmning som orsakats av staden Stockholms tillväxt, så att kurvan visar de mer naturliga förändringarna.” Referens Forskning och Framsteg nr 5 2008, 500 års väder.

  Läs även: Falska uppgifter om CO2 hot ännu en gång, Norah4you 29 januari 2012
  samt Äntligen efter 671 år blir det…, Norah4you 1 december 2012 och Empiri är verklighet – datamodeller fantasi -EU, Norah4you 25 oktober 2014

  Gillad av 1 person

Åsikt:

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s