Telefonförsäljning och liknande.

Varför saknas seriösa arbetsmetoder hos så många företag, i sin mån om att få sälja?

Jag tillhör den allt växande skara som sedan längre tröttnat på all form av kommersiell marknadsföring. Telefonförsäljning likväl som oadresserad och adresserad reklam.

Telefonförsäljning
När det gäller telefonförsäljning, så sker detta hos mig intressant nog i perioder. Det kan gå veckor som både hemtelefon och mobil är ‘befriade’ från dessa samtal, för att sedan under en till två veckor ringa dagligen vid ett antal olika tidpunkter på dygnet från olika företag. Idag har det varit lugnt, men igår (lördag) under en tidpunkt när jag inte råkade vara hemma, så ringde det tre(!) gånger inom loppet av samma minut ifrån ett och samma ställe … Värsta exemplet råkade jag ut för förrförra året, då ett ett telemarketingföretag ringde mig under en veckas tid sjutton gånger … (Trettiotvå st under samma månad via tre olika nummer) Det borde ha trillat ner en pollett redan efter några försök att jag inte var intresserad, men … Företaget som ringde mig tre gånger igår är tydligen känt för att fråga de uppringda om vad de har för lån, osv. Något som den uppringda inte behöver svara på. Berört företag är uppstartat 140311 och nu i november var de fortfarande inte momsregistrerade, trots momspliktig verksamhet …

Den som nu läser detta jag nu skriver kanske reagerar över att jag inte svarar. Svaret är enkelt. Antingen vill de sälja något jag inte är intresserad utav, än mindre behöver eller så är det frågan om ‘tysta samtal’. ‘Tysta samtal’ är inte tillåtet alls, men via arbetsmetoden de flesta av dessa telemarketingföretag använder, så uppstår dessa samtal ändå.

Sista gången jag svarade på ett sådant samtal, vilket berodde på att man ringde ifrån ett 07x-nummer, så mumlade man i vanlig ordning snabbt om vem man är och representerar (vilket marknadsreglerna kräver, dock tydligt), för att sedan tydligt förmedla att det inte var frågan om ett säljsamtal. Alla 07x-nummer är inte kopplade till mobiltelefoni, utan innehas även av företag, nyttjade som vanliga telefonnummer (precis som alla 010-nummer är nu för tiden). De som ringde visade sig vara konkurrenter till Lendo, dvs ville förmedla lån. Lyckades till slut avbryta den innantilläsande ‘säljaren’ och förklarade för vederbörande att deras verksamhet inte gör detta gratis, utan måste tjäna pengar någonstans, så det är trots allt ett säljsamtal oavsett. ‘Säljaren’ protesterade, men insåg till slut, eftersom denne inte kunde svara ‘ja’ på frågan om de då sysslade med detta gratis …

Är ansluten till NIX-registret, men många telemarketingföretag bryr sig inte om detta, vilket visar på hur seriösa de är! Nix-registret berör ‘vanliga’ telefonnummer, men inte mobilnummer. Dock är det klassat som god marknadsföringssed att att inte ringa mobilnummer, vilket berörda telemarketingföretag inte heller bryr sig om … När man förklarar att man inte är intresserad av att köpa något över telefon, inser de till slut att de behöver få reda på ens telefonnummer, för att kunna plocka bort det ifrån deras register.

Har som rutin att svara att då det är deras skyldighet att kunna och följa marknadsreglerna, så bör de rimligtvis veta vilka de får ringa. Det är inte heller min skyldighet att sköta deras jobb, så om dom vill ha reda på vilket nummer de har ringt,  så debiterar jag konsultarvode (min. en timme à 800kr ex. moms). Efter det så hör jag aldrig mer något ifrån dom. Tydligen så visste de vilket nummer de ringde ändå … Bryskt kanske, men de är själva i regel aggressiva när de ringer. (Som man ropar får man svar …) Har insett att försöka vara vänlig lönar sig sällan. Då fortsätter de bara, då de inte kan acceptera ett enkelt ‘nej’ som svar …

Har löst det hela med att spärra min mobil för telefonnummer som inte finns med i mobilens kontaktlista. Detta gäller även skyddade nummer, för jag känner ingen som har det som eventuellt kan ha anledning till att kontakta mig som har det. Ser dock när någon har ringt. Vården och andra som ringer via telefonväxlar som inte lämnar nummer påverkas givetvis av detta. Nu är det så att alla telefonväxlar idag kan lämna nummer, oavsett vad operatören säger. (Det är bara frågan om programmering och kan snabbt fixas av en kunnig växelprogrammerare…) En läkare eller någon på t.ex. Försäkringskassan kan ringa utan att vara orolig för att deras direktnummer avslöjas. Växelnumret kan visas istället, så man vet vem som ringt om man inte kunnat svara. (På den vårdcentral dit jag går, så vet dom hur man kan kontakta mig. Det finns angivet ibland mina uppgifter, men läkare där fixar inte ens att läsa journaler, så …)

Min hemtelefon? Samma som med min mobil. I mitt fall rör det sig om Internettelefoni med ett bakomliggande mobilnummer, så jag använder en mobiltelefon där också. Problemet löst! (Det innebär att det går att få tag på mig ‘hemma’, när jag är t.ex. utomlands.)

När det är frågan om säljsamtal som specifikt berör ekonomi, dvs. om lån så ser jag det som så, att då marknadsföring inte är gratis så måste någon betala för detta. Naturligtvis är det befintliga kunder hos uppdragsgivarna. Om jag vet att delar av lånekostnaden går till att finansiera omfattande kampanjer för att ‘ragga’ nya kunder. Varför skulle jag välja ett sådant företag, om jag vill ha ett billigt lån? Samma gäller den omfattande och mycket dyra tv-reklam som en del företag kör. (Bredbandsbolaget, 3, Telenor, Telia, Santander Consumer Bank [fd GE Money Bank], Ikano Bank m.fl.) Befintliga kunder får vara med och betala (mycket) dyr marknadsföring! Är det någon på berörda marknadsavdelningar som gjort någon analys över hur mycket dessa kampanjer egentligen ger i avkastning? (Vågar någon …?) Uppvägs marknadsföringskostnaden utav de intäkter som uppstår med hjälp utav nya kunder eller får befintliga kunder dra det lasset? Är det någon som analyserat kvalitén på tv-reklamen …? [ret.] 🙄

Direktadresserad reklam (ADR)
I detta fall var jag under många år drabbad utav Svenska Postkodslotteriet (SPL) genom (traditionell) ‘postbombning’, men där trillade tydligen polletten ner får något år sedan och man slutade med detta. Kan bero på att jag klistrade över mitt namn och min adress med en etikett med texten ”Retur till avsändaren. Ej beställt material!” (Bara att lägga på närmaste brevlåda …) Strök givetvis över den text vid ‘frimärket’ (där den skulle ha suttit) som förklarade att det var en ‘miljövänlig’ försändelse och ‘Ej retur’. Någon hos SPL insåg nog till slut att jag inte var intresserad, i.o.m. att jag aldrig svarat på deras nära på månatliga utskick som jag fick under flera år … Är en av de som insett att spel med pengar måste löna sig för den som arrangerar det hela. (Alla inser inte det …) Det innebär/förutsätter att majoriteten av deltagarna i ett spelsystem kommer att förlora pengar. Som ‘investeringsform’ är det för de flesta bortkastade pengar. Samma etikett har hamnat på ett antal direktadresserade reklamförsändelser genom åren och de flesta företag har respekterat samt förstått mitt budskap och jag har inte hört något ifrån dom fortsättningsvis. På SPL:s kuvert hamnade ytterligare en etikett. Denna med texten ”VARNING! Detta företag är kopplat till oseriös, eventuell kriminell verksamhet!”, syftande på Världsnaturfonden (WWF) och Greenpeace för båda alternativen …

Här i Karlstad finns det flera företag som sysslar med fordonsbesiktningar. En av dessa (ClearCar Bilbesiktning) har skickat flera ADR till mig och nu senast för någon dag sedan i form av en ‘påminnelse‘. Problemet är dock att det registreringsnummer som upptog en stor del av ena sidan av reklamen (utformat som en registreringsskylt), är sedan några månader klassat som vilande, då berört fordon är avregistrerat skrotad. Inte i min ägo m.a.o.. Så mycket för (färsk) marknadskontroll … Utför man kontrollbesiktningar av de fordon man får in lika bra? [/sark]

Oadresserad direktreklam (ODR)
Detta är den ‘vanliga’ reklam som hamnar i våra brevlådor, postfack och postboxar. Dock inte om ”Reklam, Nej Tack!” eller snarlik formulering finns angivet. Om allt fungerar som det skall, vill säga … Detta respekteras inte av alla tyvärr! Här i Karlstad finns det bl.a. en pizzeria som inte bryr sig. Jag som kund där? Noop! (Ömsesidig ‘respekt’ … Respektera dina befintliga kunder och eventuella nya …! Inte?) Vi har även Posten, som i ett fall ignorerar denna text. Den lokala fastighetsbranschen ger regelbundet ut ett reklamblad på tjugo sidor, där man i den juridiska texten försöker kringgå marknadsföringsreglerna genom att skriva att det är en ‘gratistidning’. Detta förutsätter dock att det finns redaktionellt material med i trycksaken.

Det gör det inte – alls! Av dess tjugo sidor är framsidan en bild på någon fastighet som finns i området. Den juridiska faktarutan upptar ca 1/16-del av en sida, som dock inte alltid finns med … Sedan finns flera halvsidor med samhällsinformation, som man mer eller mindre kopierat rakt av ifrån bl.a. Karlstads Kommuns och Brandskyddsföreningens respektive hemsidor. En till två halvsidor innehållande ledarkollumn, skrivet av någon representerande någon av de företag som har med reklam i trycksaken. Innehållet i ledaren? Till största delen reklam för det företag som denne jobbar hos. Resterande i trycksaken är fastighetsannonser, dvs reklam. Redaktionellt material? No! Nada! Njet! Nix! Det Posten gör fel är att acceptera benämningen. Har tillsammans med andra i familjen diskuterat detta med de som delar och har delat ut reklamen där vi bor, men även med bekanta som jobbar med att dela ut post. De säger allihop att de vet att berörd trycksak inte uppfyller kraven för gratistidning och att den skall delas ut är en direkt order ställd av deras chefer, så brevbärarna befinner sig i fallet i en Moment 22-situation. Vad får berörda chefer för ‘besväret’ för att kringgå marknadsreglerna? De reklamblad som t.ex. ICA och Coop skickar ut, innehåller mer redaktionellt material än berörd trycksak …

Marknadsreglering? Nja, ‘politikerna‘ tyckte att marknaden kunde reglera detta själva, så att det inte behövdes stiftas några lagar. Det verkar inte finnas något större intresse från deras håll att göra något problematiken … (Bidrar lobbyverksamheten med tillräcklig hög ‘avkastning’ för politikerna …?) Granskande enhet kallas DM-nämnden, vilket är en byråkratisk ‘tandlös’ organisation … Man lämnar heller inte besked till anmälare om utfallet i en ‘utredning’ … ‘Tandlös’ då man bara kan konstatera att fel har begått relativt gällande marknadsregler, men sen inte heller har befogenhet att utfärda böter eller andra sanktioner. DM-nämnden lyder under SVEDMA, vilket är den organisation som sammanställt gällande marknadsregler. Hos SVEDMA är Posten (Meddelande AB) medlem, så situationen med ovan nämnda reklamblad blir därför intressant. Posten försöker m.a.o. kringgå de regler man själva varit med att ta fram … Varken SVEDMA eller DM-nämnden är intresserade av fallet … (Är det frågan om pengar igen …?)

(Det hela påminner lätt om Konsumentverket, som hänvisar utsatta konsumenter till lokala kommunala ‘Rådrummet’, istället för att göra det de skapades för … KV är lokaliserade här i Karlstad, så det är nog en effekt av den ”dä årner säj”-mentalitet som är vanlig här … till del … Det handlar främst om en verksamhet som finansieras av statliga skattemedel och som har fört över den viktigaste delen av den samma till platser som finansieras av kommunala skattemedel. Ett sätt att minska statens kostnader. Kvalitén blir varierande, då alla kommuner inte har Rådrum, utan har avtal med grannkommuner. Inget lokalt på alla orter alltså.)

Sammanfattat
Allt för få som jobbar med marknadsföring/PR idag, verkar sakna känsla för det hela och inser inte att överdrifter riskerar att få motsatt effekt. Ärligt, vem sitter t.ex. framför tv:n idag och ser all reklam? Har man sett ett reklamblock, så vet man att det är i stort sett det samma innehåll som dyker upp i nästa reklamblock. Oavsett reklamfinansierad tv-kanal … Till slut tröttnar man. Det blir då ett bra tillfälle att springa på muggen, fylla kaffemuggen eller t.o.m. blogga …

Annons
Detta inlägg publicerades i Bluffande företag, Ekonomi, Handel, Politik, Samhälle. Bokmärk permalänken.

2 kommentarer till Telefonförsäljning och liknande.

 1. norah4you skriver:

  Reblogga detta på Norah4you's Weblog och kommenterade:
  Telefonförsäljning bör enligt min mening inte få förekomma till kunder som inte tackat ja på förfrågan om de vill bli uppringda. Men förstår problematiken. Gillar inte att bli störd

  Gilla

  • SasjaL skriver:

   Anser att det borde gälla ”Opt In” både för försäljning via telefon och för ADR, som det gör för epost. Problematiken har tagits upp politiskt och nämns här:

   http://www.kontakta.se/blog/kontaktabloggen/inforande-av-opt-in-register-riskerar-15-000-ungdomsjobb

   i juni månad gick vi ut till våra medlemsföretag och frågat vad de anser att konsekvensen skulle bli av att man lämnar den framgångsrika svenska NIX-modellen, som åtnjuter ett stort förtroende bland befolkningen, och i stället inför ett Opt IN register. De svar vi får pendlar mellan en halvering till en total avveckling av verksamheten. Det är tiotusentals jobb det handlar om…

   … framgångsrika svenska NIX-modellen …”? Var fick Fru Palm denna uppgift ifrån, med tanke på hur många företag som inte bryr sig om den? Respekterade de NIX-registret, så skulle jag inte få några sådana samtal alls och inte heller spärra mina telefonnummer för berörda samtal. Blev för något år sedan uppringd av mitt mobiloperatör via ombud, svarade naturligtvis då jag kände igen numret och efter jag blev klar över vad det var frågan om, så undrade jag varför inte NIX-registret blev kontrollerat innan. Blev direkt avsnäst med att då jag var (aktiv) kund hos företaget, så behövdes det inte enligt marknadsreglerna. Konstaterade att det var korrekt, men samtidigt om ett företag har som ambition att vara seriös, så stämmer man av ändå. Enbart i respekt mot sina kunder. Det finns ju en direkt anledning varför man är ansluten där.

   … tiotusentals jobb …? Det handlar om timanställda och samtidigt förhållandevis lågbetalda studenter i de flesta fall, som troligen hittar något seriösare att syssla med för att dryga ut sin ekonomi. Det är inte rutinerade skolade heltidsanställda det är frågan om …

   Sen är det problem med att det rings i tid och otid. Då jag jobbar (två-) skift, så händer det att de ringer när jag ligger och sover. Vet personer som inte spärrat sina telefoner, utan i stället valt att stänga av dom under sin sovtid. Detta påverkar naturligtvis även familjer med små barn och andra som har anledning till udda sovtider.

   ”Opt In” för epost är inte helt felfritt heller. Detta bekräftas ofta via webformulär, där vissa företag ”gömmer” det hela med godkännandet ikryssat, genom mindre text. Som dyslektiker är detta då ett problem, man man (jag) lätt missar det … Sen finns det andra varianter. Fick för några månader sedan ”erbjudande” ifrån ett Malmö-baserat utbildningsföretag. Man hänvisade till i ordalag att man riktade sig mot företag. Den epostadress man skickade till hade jag för några år sedan skapat för Microsofts Messenger och MSN, men kom aldrig så långt att jag nyttjade den och spritt den. Så den har egentligen aldrig funnits publikt! Än mindre finns det någon koppling till något företag som jag skulle befinna mig inom. Det enda sättet de kunnat komma över den är minst ett av följande:

   1. Intrång i den dator jag har min epost säkerhetskopierad.
   2. Intrång i min mobil.
   3. Intrång hos den leverantör som hanterar familjens dömännamn.
   4. Microsoft har lämnat ut adressen, då den finns registrerad hos dom.

   I fall nr 4., så vet jag att de inte lämnar ut den typen av information …

   Gilla

Åsikt:

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s