WUWT: Friday Funny: Australians bury their heads in the sand to protest inaction on climate change

Lämnade denna kommentar på http://wattsupwiththat.com/2014/11/14/friday-funny-australians-bury-their-heads-in-the-sand-to-protest-inaction-on-climate-change/

Sticking their heads in the sand like ostriches? It’s a good example of them believing in myths … It’s better for them to be in school instead and learn something … but wait, myths are being taught today, as part of the “modern” school … [/sarc]

This ostrich myth is very old and did probably originate from when someone once saw a female trying to bury her eggs. Hiding heads in the ground is bad strategy, when hunted by predators. Using this expression is good though, as they are trying to “hide” from reality … May the tide be with them!

http://wattsupwiththat.com/2014/11/14/friday-funny-australians-bury-their-heads-in-the-sand-to-protest-inaction-on-climate-change/#comment-1788638

Annons
Detta inlägg publicerades i Djur, Externa blogkommentarer, Klimatbluffen, Politik, Religion. Bokmärk permalänken.

7 kommentarer till WUWT: Friday Funny: Australians bury their heads in the sand to protest inaction on climate change

 1. SasjaL skriver:

  Fick ett svar: http://wattsupwiththat.com/2014/11/14/friday-funny-australians-bury-their-heads-in-the-sand-to-protest-inaction-on-climate-change/#comment-1788938

  och kommenterade:

  Well, I have seen a “beak attack” at a zoo, but that was due to people teasing/irritating. If threatened, they normally runs away, but will kick if cornered and it may be as powerful as a horse kick. Add the effect of the large claws and a sudden and certain need of an ER is required, if there´s one close by …

  Sea rise? Sure of that? The IPCC type of “sea rise”?

  Gilla

  • norah4you skriver:

   IPCC saknar elementär kunskap om fysikaliska förhållanden. Archimedes princip gäller såväl istäcke på land som tyngs ner och inte reser sig innan isen smälter ovanpå som isberg i havsvatten.

   Gilla

   • SasjaL skriver:

    Jepp, kastade ut betet och vid napp så tänker jag även att peka på att berörda mätmetoder har mycket stora felkällor/-marginaler, som klart överstiger de ”hotande” nivåerna.

    Gilla

    • norah4you skriver:

     Felkällor för utan, så reser sig området från norra Vänern ner till Göta Älvs mynning helt i enlighet med Archimedes princip och inte ens värsta scenariots högsta havsytehöjning hinner med ens ute vid Vinga Fyr….

     Gilla

     • SasjaL skriver:

      Kommentaren om havsnivåhöjningen berörde i.o.f.s främst det berömda Bondi Beach vid Sydney. Denna kant av Australien hade en rejäl ”isbit” parkerad där under den senaste istiden, men hur mycket orkade den trycka undan?

      Beträffande Vänern, så vet jag var vattennivån låg ute vid sommarstugan för ca 70 år sedan. Eftersom marken ligger i flera etager ut mot vattnet, med total fallhöjd på drygt en meter, så har strandlinjen flyttats ut ca tio meter. Exakt hur långt är svårt att säga, då mängder av vass döljer den. (Lätt lutande gräsmatta ca 5 m, ca 0,5 m tvärt fall, grusväg ca 2,5 m [som inte fanns då], ytterligare tvärt fall på ca 0,5 m och ytterligare minst 2,5 m lutande sjöbotten med tät vass dit ingen törs gå ut och testa …)

      Kom att fundera på det du skriver om Vänern, om detta kan (till del) förstärka de ökande problemen med Karlstads Kommuns försummelse av muddring i de två huvudfårorna här i Klarälven … Med starkare indikationer om kallare vintrar med mer snö, som leder mot ett faktum, så kommer de stora vårfloderna att återkomma. Flödet och därmed trycket på de södra bankerna ökar, i.o.m. att stora sandbanker reducerat tvärsnittsarean för älven vid flertalet ställen. Då Vänerns botten här i norr höjs och om inte älven samt kringliggande områden gör det i samma utsträckning, så blir utvecklingen ”intressant”.

      Är SMHI:s simulering att lita på? http://karlstad.se/filer/Miljo/Sjoar_och_vattendrag/Analys%20av%20oversvamningsriskerna%20i%20Karlstad.pdf

      Ur rapporten:
      För att få en bild av det framtida klimatet i en region krävs resultat från en global klimatmodell och en regional tolkning av dessa. De framtidsscenarier som används här bygger på regionala klimatscenarier framtagna vid Rossby Centre vid SMHIs forskningsavdelning. Dessa har i sin tur utnyttjat globala klimatberäkningar, en från Max-Planck institutet för meteorologi i Tyskland och en från Hadley Centre i England. För att ytterligare belysa osäkerheten i scenarierna har de globala klimatmodellerna körts med två olika antaganden om hur framtidens utsläpp av växthusgaser kommer att utvecklas. Därvid har två utsläppsscenarier som definierats av IPCC använts, de s.k. SRES A2 respektive SRES B2 scenarierna.” (fetstilen lade jag till, många fula ord …)

      Har inte orkat läsa all text än, men sökte på ordet ”sand”, för att se om de tagit sandbankarna med i analysen. Antal ord: 0 … Jag tror att jag redan besvarat min fråga själv. Detta är ändå nissar som inte kan sätta en väderprognos längre än fem dygn fram i tiden …

      Gilla

     • norah4you skriver:

      Sett äver längre tid är effekterna för Vätterns landhöjning i norr mer markanta.
      Omkring 7.700 f.Kr avskiljdes Vättern från Yoldiahavet. Strandlinjen i Motala låg då 4 m under nuvarande strandlinje. Nordliga strandkanten av Vättern låg 12 m över samt södra strandkanten 43 m under Vätterns nuvarande strandlinje. En snabbare landhöjning i norr än i söder ledde till en ännu pågående tippning av Vättern som omkring 5.700 f.Kr resulterade i bildandet av Motala Ström. (Håkansson Lars, Ahl Thorsten; SNV PM740 NLU Rapport 88 , Uppsala 1976, sid 12 f )

      Men när det gäller Vänern är det i och för sig mer intressant. Tack vare att landhöjningen ända in i våra dagar varit avsevärt snabbare i norr än i söder, så finns det gott kartmaterial från medeltiden utöver skriftliga källor. Innan första slussen byggdes i Trollhättan och innan man började fördjupa farled för båtar till Karlstad och österut mot Närke, så var Vänern på sina håll så grund att det i stort sett gick att gå eller vada från Kållandsö upp till väster Karlstad via små ”öar” medförande båt man drog när man vadade och ibland, vissa årstider, fick ro upp till 100 meter innan nästa grund/små ö. Allt det där märks inte efter århundraden av muddring i farleder och senaste 150 årens landhöjning i norr.

      Gilla

Åsikt:

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s