Elfel … (forts.)

Jag avslutade mitt tillhörande inlägg med: ”Hur många fel?

KE2KE3

KE1

Detta är tryckt på baksidan av de räkningar jag får ifrån Karlstads Energi. (Detta kan se annorlunda ut hos andra leverantörer, men innehållet är den samma.) Det bygger på ett rikspolitiskt beslut, att efter 1 januari 2014 så skall denna information finnas med. Skall försöka bena ut felen på ett så enkelt sätt som möjligt.

 


Problem #1 – Distribution

Gemensamt för alla tre figurer ovan, är att utifrån hur ett elnät är uppbyggt inom en infrastruktur, så är det omöjligt att ange hur fördelningen av energislag blir när det väl kommer fram till vägguttagen. Elektroner rör sig, dvs. hoppar mellan atomerna i elledningar på ett sätt som kan jämföras med det engelska uttrycket ”Bucket Brigade”, där varje elektron motsvarar hinkarna med vatten och atomerna i ledningen motsvarar de som står och langar. Se bild.

Bucket-Brigade-Fighting-Fire

Hur dessa elektroner sedan ”fördelas ut” i elnätet beror på tillgång och efterfrågan. Precis som med klimatet, så sker en ständig förändring. Det innebär inledningsvis att de elektroner som är närmast vägguttaget är det vi får ut till det vi behöver elen till. Sedan är det omöjligt att identifiera var en elektron kommer ifrån och då som följd omöjligt att identifiera vilken kraftkälla som nyttjades. Det är också en absolut omöjlighet, utom i politikernas och miljömupparnas utopiska värld, att öronmärka en elektron (visa mig en …)

Då är det så att det vi får ut i vägguttagen kan t.ex. vara en elektron som kommer ifrån en uranatom i svenskt kärnkraftverk, följt av en som kommer ifrån en tyskt kolkraftverk (”svenskt” om Vattenfall äger det …), en ifrån ett franskt (”fungerande”) solkraftverk, norskt vattenkraftverk osv. … Om man har ”tur”, så kanske kommer det en mycket dyr elektron ifrån ett vindkraftverk, som för en gång skull råkar fungera …

Sedan är inte Karlstads Energis kunder isolerade från omvärlden, men om så hade varit fallet, så kunde ovan nämnda vara möjligt. Ett av flera problem är bara att ens granne (på exakt samma elnät) kan ha en annan leverantör, som i sin tur har andra energikällor … Det stannar inte där, utan det svenska elnätet är även anslutna till våra grannländers respektive elnät. Vi är i dag såpass beroende av el, att ett lokalt nät aldrig skulle kunna stå för 100% av den el vi behöver. (Undviker ordet ”förbrukar” här, återkommer med detta längre ner på sidan.) Det stora problemet för oss som befinner oss på breddgrader längre norr/söder ut, är att vi har temperaturskillnader under året. På vintern då det är kallare och det blåser generellt mindre än vad det gör på sommaren (när det stormar, så blåser det för mycket, för att vindkraftverken skall kunna leverera något … Detta av konstruktionsskäl). Samtidigt är det den period på året som vi är i störst behov av att värma upp våra bostäder och fordon (motorvärmare).

Om vi skulle uppfylla vindkramar-kultens våta dröm och förlita oss enbart på vindkraft, är det lika bra att packa ihop för att flytta [långt] söder ut och bli först med att vara de första ”klimatflyktingarna”. Det har aldrig existerat några flyktingar av den typen i dagsläget och kommer inte att göra det inom överskådlig framtid, utifrån perspektivet ”klimatförändringar orsakade av människan”, då vi inte har reella ”verktyg” för att skapa förutsättningarna för det … (Jo, faktiskt så finns det. Skövlingen av skog, då främst regnskog påverkar klimatet, men bättringar är tydligen på gång. Krasst så påverkar skövlingen även syresättningen av atmosfären …)  Räknar inte här folk som tvingats bort pga dammbyggen osv, de är snarare ”politiska flyktingar” … I.o.m. att jag skrev detta, så kopplar jag tillbaka till det jag skrev inledningsvis i samma stycke, då det kommer att bygga på politiska beslut, så blir vi trots allt inte ”klimatflyktingar”, utan ”politiska” dito …

Ett stort distributionsnät är också väsentligt för att vindkraft skall kunna fungera som kraftkälla! Som bekant blåser det inte lika mycket överallt och hela tiden. Vinden är kortfattat en produkt utav förhållandena mellan kall och varm luft samt jordens rotation. Vindkraft är som det kallas för ”intermittent” energi, dvs ”finns ibland” och en motsats till ”kontinuerlig”, som t.ex. vad kärnkraft är.

[Kommentar till bilden: Bilden är från 2011. Har ej hittat nyare. Hela Baltikum, dvs även Lettland och Litauen ingår även i dagens regionala elnät. Den ”svenska” produktionen i Tyskland räknas inte hit …]

 


Problem #2 – CO2-utsläpp 0 g/kWh

Allt som är kolbaserat avger koldioxid vid förbränning! Detta bör man ha lärt sig i grundskolan! Att det ”kompenseras” hör inte dit och är dessutom en skrivbordsprodukt som är byggd på en politisk tankevurpa, vilket inte är möjligt i verkligheten … 0 g/kWh med konventionella energislag gäller enbart vid förbränning av vätgas, där värme och vatten bildas vid en kontrollerad process. (Vid förbränning i atmosfärisk miljö bildas även kvävebaserade föreningar) Wikipedia förmedlar i sammanhanget en felaktighet: – ”När väte förbränns bildas i princip bara vatten som till skillnad från utsläpp av koldioxid inte har någon förstärkande verkan på växthuseffekten.” Misstanke finns om att VoF ligger bakom denna formulering, då deras slogan ”För kritiskt tänkande och mot pseudovetenskap sedan 1982.” är en paradox berörande deras uttalanden om bl.a. klimatet. (”För okritiskt tänkande och för pseudovetenskap sedan 1982.” är mer korrekt …) De har ett starkt rykte om att ha ”fingrat” på klimatrelaterade sidor på Wikipedia.

Att politisera Wikipedia är enklare på ett mindre utbrett språk som svenskan, då relativt få förstår språket. Annat gäller för de engelska sidorna, där propaganda och medvetna felaktigheter lättare identifieras och tas bort. Generellt gäller på Wikipedia, om man skall ta en titt på vetenskapliga områden, att även bör titta på den engelska versionen i tillägg till den svenska. Inte bara av nyss angiven anledning, utan även att det finns i regel mycket mer att läsa. När jag för många år sedan kom i kontakt med Wikipedia, så var det inte populärt att de svenska sidorna byggde på översättningar av de engelska. En attityd som jag märkt att den ändrats genom åren. (Alla behärskar inte engelska fullt ut och vill man samtidigt enkelt ta in information, så blir det extra svårt med tanke på de ofta torftiga svenska sidorna …)

VoF är stationerade i Uppsala, vars ort verkar strida med Jönköping om att vara Sveriges religiösa centrum … (Här finns som bekant även konkurrenterna Livets Ord, där grundaren Ulf Ekman åkte över till USA för att se hur man tjänar pengar på religion … Som pensionär och livegen konverterade han till katolicismen …) Saxat ifrån VoF:s Göteborgsavdelnings sida:

Dessutom har vi pubträff vid varje fullmåne, som regel på Haket Bar å sånt, Första Långgatan 32 (Masthuggstorget).

… vilket säger en del om vad det egentligen är frågan om. En vetenskaplig förening sysslar med vetenskap och inte med spritkultur (eller kallar man detta för ”Kontinuerlig-undersökning-av-etanolens-inverkan-på-människokroppen-med-påverkan-av-fullmånen” …? Ger detta forskningsbidrag?). Detta är inget annat än en vänsterpolitisk klubb för inbördes beundran!

Det borde inte vara svårt att inse effekten av vad vatten har på atmosfären i form av ånga. För den som levt några år i tempererad zon, dvs. det klimat som vi har i Sverige, så vet man hur viktigt vattnet är för temperaturnivån. En molnig vinternatt är alltid varmare än motsvarande klar. Skillnaden är moln, dvs vatten … inte koldioxid! Samma gäller en del varma ökenområden, ex. Danakil på Afrikas Horn, där minusgrader förekommer nattetid (Upp till ca 60°C dagtid gör det till ett mysigt område att bo i och det lever faktiskt folk där …). Då rör det sig om avsaknad av moln. (Kalla öknar ligger i tempererade områden och har snö naturligt vintertid) Ett annat exempel är att bada bastu. För den som har gjort det, vet att en finsk ångbastu kräver en lägre temperatur än en svensk torrbastu, för att uppnå samma bastueffekt. Skillnaden är … [ret.] Jag har svårt att tro att ingen på VoF inte känner till detta. (Ölavdelningen i Gtbrg kan ev. ha testat detta …) I Uppsala finns även lika religiösa Uppsalainitiativet, som även dom är ute och [sne]seglar kunskapsmässigt … (De har bl.a. problem som de flesta andra gelikar med ordförståelse … Ordagrant så är en ”klimatförnekare” en person som förnekar att det finns ett klimat … Det ger en viss signal om deras kunskapsnivå/allmänbildning.)

 


Problem #3 – Förbrukning

Energi ”ÄR”! Energi kan aldrig skapas eller förbrukas. Energi, som t.ex. el, kan bara omvandlas från en form till en annan. I omvandlingen uppstår förluster, där värme är en biprodukt, t.ex. via friktion som aldrig 100%-igt går att bli av med i olika typer av lager. Denna spillvärme är alltså inte den värme som framställs för t.ex. ångturbiner.

Att energi är oförstörbar för med sig en intressant aspekt med elräkningen, där det framgår att man ”förbrukat x kWh” … Hur reagerar en domstol i en tvist? Går man på ordets korrekta betydelse i sammanhanget och låter elleverantören få betala tillbaka eller böjer man på ordets betydelse och tvingar kunden … Om man dömer i fördel till det senare, får det konsekvensen att berörd domstol sätter sig över naturlagarna …

Varken politiker eller domstolar har varken rätt eller kapacitet att sätta sig över naturlagar! Det gör att kraven om ovan nämnd informationen på elräkningen inte är giltiga …!

 


Problem #4 – Vindpark Vänern – en i raden av förutsägbara blåsningar …

Vindpark Vänern på grundet Gässlingen i Vänern. Detta skrev man i slutet av 2013:

Nu är Vindparken utanför Skoghall i full drift sedan flera månader tillbaka. Nedan finner du en kurva som visar produktionen för oktober. Då producerade vindparken 7 960 000 kWh. Detta motsvarar miljömässigt minskade fossila utsläpp av 6700 ton koldioxid, 23 ton svaveldioxid och 20 ton kväveoxid samt minskade mängder sot och flygaska.

I november producerade parken 9 462 355 kWh.

Vindkraften gör skillnad för miljön, elproduktion av ren vind!

Detta är en vindpark som har 10 vindsnurror (à 3MW, 90m höga med 50m långa blad), som jag aldrig sett vara aktiva mer än fem i taget. Mycket beror på att det har varit fel på dom, där man bl.a. fått byta ut dyra växellådor för 70 miljoner i minst två av verken. Berörande texten, så reagerade jag främst på sista meningen: ”Vindkraften gör skillnad för miljön, elproduktion av ren vind!”. Huvudsatsen: Vad är det för miljövinst man gör med de ingrepp i miljön som krävs. I miljöer som i detta fall, dvs i vatten, finns en aspekt som är tydligare än på land. Allt mekaniskt som rör sig genererar lågfrekventa ljud, sk. infraljud (lägre än 20Hz).

Vi (människan) kan t.ex. störas av ventilationsljud som vi inte hör, men som kroppen trots allt registrerar utan att det sker medvetet. Boende- och arbetsmiljöer är kontrollerade i lag för oss, men inte för djurlivet i naturen generellt. Dessa ljud mår vi illa utav och får även huvudvärk och andra problem (våra organ får självresonans vid vissa av frekvenserna inom infraljud, vilket just skapar både illamående och obehag.) Den stora skillnaden mellan vindkraftverk placerat på land respektive i vatten, är att infraljud transporteras mycket lätt i vatten, till skillnad mot i luft. (Tänk: stora valars sång …) Så varför skulle detta inte ses som ett miljöproblem för det marina djurlivet? Hittar en del kommentarer om störd fortplantning, men finner inget konkret. Ser det dock inte som något omöjligt. Behöver jag nämna att det utöver bl.a. den mycket miljöfarliga växellådeoljan även finns en del Bisfenol A i ett vindkraftverk …?

Läkartidningen hade 130806 en artikel om infraljud. Noterar hur kommentarerna snabbt delades in i två grupperingar, med personer med ekonomiska kopplingar (för) i den ena och medicinska (emot) i den andra.

Det finns andra aspekter, berörande miljön. På land rör det sig om omfattande markberedningar. Man sätter upp parker som oftast där få bor och det innebär både dyr vägsträckning och ny ledningsgata som måste byggas. Med dyr väg avser jag väg som håller för berörda transporter, vilket gör att motorvägsstandard inte är tillräcklig … Oftast krävs röjning av åtskilliga hektar, vilket genererar koldioxid … Fundamenten byggs av betong och i gjutprocessen avges mängder av koldioxid … Även pylonerna byggs oftast i betong, då det är klart billigare material än stål (mer utsläpp av koldioxid …). Den dagen då allt skall rivas, för den kommer förr eller senare, så blir det ännu mer … Till sjöss finns några andra problem, vilket jag tar upp längre ner här.

Beträffande bisatsen, så är ”ren vind” det samma som luft i rörelse. Ren? Går att få renare, men inte avseende koldioxiden, då det inte är skadligt med mer mängd. Det finns ett filosofiskt, om möjligt hypotetiskt, dilemma beträffande vindkraft. Vindkraftverken tar upp del av den rörelseenergi som vinden för med sig. Det innebär att vinden rör sig långsammare direkt efter vindkraftverket, pga. energiöverföringen. Detta är en anledning till att man inte kan ställa upp dom för tätt, då de kommer att ”skugga” varandra i någon grad beroende på vindriktningen. Då kommer vi in på det filosofiska – vad händer med vindförhållandena på jorden, om vi ställer upp verk på alla ställen det är möjligt, både på land och till havs …? En sak är klar, klimatet kommer att förändras över hela jorden … I vilken grad, kan jag inte spekulera om …

Det började redan som väntat ”bra” 2010 efter invigningen: Stormig start för Vindpark Vänern (VF, 130305), då företaget som skulle sköta servicen gick i kk (korrekt samt ursprunglig betydelse i länken, utöver ”kompisklubb” och inget annat …).

Dålig ekonomi för Vindpark Vänern (VF 140121):
Förra året sköt ägarna, energi- och bostadsbolagen i Karlstad samt Hammarö kommun till 120 miljoner kronor. Pengarna gick till att renovera de trasiga vindkraftverken. Förra året avsatte ägarna ytterligare 20 miljoner kronor i en kapitaltäckningsgaranti, pengar som kan användas vid behov. Nu måste även dessa 20 miljoner användas.

Ägarna är alltså Karlstads Energi (KEAB), Hammarö Energi, Karlstads Kommun, Hammarö Kommun, Karlstads Bostad (KBAB), Hammarö Bostäder och Gässlingen EkF (en snurra).

Jag är kund hos respektive skattebetalare av de i fetstil och gissa vem som får vara med och betala för detta fiasko? Intressant nog skickade Karlstads Energi ut ett meddelande förra veckan (daterat 141021) att alla kunder hade billigare el att se fram emot. Har dom redan skrivit av förlusterna för ägandet i vindparken??? Sänkningen på 12,5 öre/kWh skall ske 141201 och dom lovar ytterligare en sänkning 150101 på 5 öre/kWh. I utskicket fortsätter man på samma felaktiga spår som här ovan, dvs dom lovar saker som dom inte kan hålla pga naturlagarna – ”Miljömärkt el” …

Vidare:
Renoveringen av vindkraftverken har blivit billigare än beräknat och produktionen går bra, men den låga ersättningen för elcertifikat påverkar oss liksom alla andra företag i energibranschen, säger Mats Enmark, VD i Vindpark Vänern, i ett pressmeddelande.

Mats Enmark, även ”avgående” VD i KBAB. En man som länge suttit på två stolar … Han har även länge sagt att han skall avgå, inget har hänt och nu är det tydligen dags. Karlstadbördige Carin Skarman är den nya vd:n … ”Marknaden” för elcertifikat i USA tappade luften för något år sedan och den inom EU är på väg åt samma håll. Vad det egentligen är frågan om är omfördelning av pengar! Certifikaten öppnade även för skatteplanering, för vem missade för något år sedan när Vattenfall skänkte bort sina elcertifikat till dotterbolaget i Tyskland, som sedan sålde dom … till moderbolaget i Sverige … (Maudan, är du nöjd med vad du var aktivt med och drev fram??? I.s.f. att reglera till konsumenternas fördel, som det officiellt hette, blev regleringen till producenternas fördel … En oligopolsituation skapades m.a.o. …) Elcertifikaten får ”förbrukarna” betala i slutänden …

140507 kom en ”intressant” insändare i VF, skrivet av en av initiativtagarna och 140519 kom repliken … Förträffligt och med bra ”timing” kom VF sedan med en nyhetsartikel dagen efter: Vindkraftverk trasigt – igen (VF 140520) och ytterligare två dagar senare kom detta: Skadat kraftverk hamnar i malpåse? (VF 140522) Kapitalförstöring på hög nivå och en lek med andras pengar, enligt mitt tycke.

Samtidigt har man länge varit avvaktande inom Karlstads Kommun, där ett förslag troligen ifrån miljömupparna har ratats: Inga planer på att sälja Karlstads aktier i kraftverket (VF 130912) En signal om att man inte litat helt på vindprojektet … Sista frågan ”Är det moraliskt riktigt för kommunen att tjäna pengar på kärnkraft?” kan även omformuleras och skrivas ”Är det moraliskt riktigt för kommunen att tjäna pengar på vindkraft? med tanke på höga subventioner (skattemedel) osv …

Jonny Fagerström skrev ett inläggStockholmsinitiativets blog 2012 om Cirkusparken i Vänern (min benämning), där han bidrar med en hel del information. I en av kommentarerna går att läsa: ”Svårigheten med att bygga i Vänern är att inga stora kranfartyg kan ta sig dit, så man fick bygga en trimaran av en gammal vänernskyttel och sätta en kran på, dyyyrrt !”. En peng på att detta inte fanns med i kalkylen …

Hade det skapats en korrekt och fullständig kalkyl med riskanalys innan beslut tog, hade denna vindpark aldrig byggts och skatte- och hyrespengar sparats … Om man ställer ut vindkraftverk i vattenområden, så måste någon involverad inse att reparationer blir dyrare än motsvarande på land … eller förblindar bidragen …? (Finns det någon vindpark i Sverige eller i övriga västvärlden, som inte bygger på glädjekalkyler …?)

Lönsamt att reparera drabbade kraftverk (VF, 130318) – Att drömma är tillåtet …

Detta blir intressant att följa: Vindkraft Vänern stämmer sitt försäkringsbolag på 56 miljoner (VF 141010)

Här framställer VF historiken för tivolit: Den stora blåsningen (VF, 141031)
Ett av verken står fortsatt still. Vindkraftsbolaget har tre alternativ för att åtgärda det: laga det, vilket visserligen går på garantin men ändå kostar ett antal miljoner kronor för bolaget, att skrota verket helt, eller att stänga ned det i väntan på högre elpriser.” (hm, med inslag av amerikansk grammatik …)
– Något ofrånkomligt är att när vindkraftverken är förbrukade, så måste de demonteras, dvs. skrotas. De får alltså inte lämnas kvar. Det är alltså en kostnad, som skall ha funnits med i den ursprungliga kalkylen … eller …? Karlstads Energi sänker sina priser, så …

 


(Länkar bara till den ena av lokaltidningarna – Värmlands Folkblad, då den andra – Nya Wermlandstidningen –  kräver inloggning och betald prenumeration till de flesta av artiklarna. ”Oneliners” är dock gratis … Ex. Den senare tidningen hör till det fåtal som skulle överleva om presstödet togs bort! Något som skulle vara bra, då många propagandatidningar skulle få läggas ner …)

Detta inlägg publicerades i Klimatbluffen, Naturvetenskap, Politik, Religion, Teknik. Bokmärk permalänken.

Åsikt:

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s